Uzaktan Sağlık Hizmetleri Sunumu Hakkında


22 Şubat Uzaktan Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği, Türkiye'de 22 Şubat 2022 tarihinde yürürlüğe girmiş bir yönetmeliktir. Bu yönetmelik, uzaktan sağlık hizmetlerinin sunumu ile ilgili esasları belirlemekte ve bu hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik tedbirleri içermektedir.

Yönetmelik, uzaktan sağlık hizmetleri sunan sağlık kurumlarının, sağlık hizmetlerini en yüksek standartlarda sunabilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, uzaktan sağlık hizmetleri sunan sağlık kurumları, teknik alt yapılarını, yazılım ve donanım gibi araç gereçlerini güncellemeli ve uluslararası standartları göz önünde bulundurmalıdır.

Yönetmelik ayrıca, uzaktan sağlık hizmetleri sunan sağlık çalışanlarının mesleki yeterliliklerinin belirlenmesi ve sürekli eğitimlerinin sağlanması için düzenlemeler içermektedir. Buna ek olarak, uzaktan sağlık hizmetleri sunan kurumlar, hastaların mahremiyetini korumak için gerekli güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdürler.

22 Şubat Uzaktan Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği, uzaktan sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması ve hasta haklarının korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Uzaktan Sağlık Hizmetleri Danışmanlığı için: bilgi@onlinedoktor.com.tr mail adresini kullanabilirsiniz.

UZAKTAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220210-2.htm