Sağlık Verisi İşleme Konusunda Aydınlatma Ve Onay Metni


Onlinedoktor.com.tr (Erkut SAHIN Digital Project Consultan) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında sizlere tarafımızca işlenecek olan kişisel verileriniz konusunda bir seçenek sunmak istedik.

Bu açık rıza beyan formundan önce okumuş olduğunuz KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI’nda görebileceğiniz üzere tarafınıza verilecek teletıp hizmeti kapsamında kişisel sağlık verilerinizin ve teletıp hizmeti esnasında kaydedilecek olan görsel ve işitsel kayıtlarınızın işlenmesi gerekmektedir. Bu verinin işlenmesi konusunda açık rızanıza ihtiyaç duyuyoruz.

Önemle belirtmek isteriz ki sağlık verileriniz, özel nitelikli kişisel veri niteliğinde olup, kişisel verilerinizin işlenip işlenmeyeceğine ilişkin rıza verip vermemek tamamen sizin takdirinizdedir; bizler bu konuda sizlere hiçbir zorlamada bulunamayız. Aşağıda yapacağınız seçimi sizlere bu metnin öncesinde vermiş olduğumuz KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI doğrultusunda yapmanız gerektiğini hatırlatır, seçiminizin Onlinedoktor.com.tr websitesinin vereceği teletıp hizmetinin icrası bakımından gerekli olduğunu bilmenizi ister ve bu hususların önemle altını çizeriz. Bu izni dilediğiniz zaman geri çekebileceğiniz gibi izniniz kapsamında işlenen kişisel verilerinizin KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI kapsamında silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkınız bulunmaktadır.

Konuyla ilgili her türlü soru ve taleplerinizle ilgili iletisim@onlinedoktor.com.tr adresinden bizlere bilgi verebilirsiniz. Vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman size sunulan iletişim kanalları vasıtası ile geri çekebilirsiniz.

Yapılan açıklamalar ışığında, sağlık verilerinizin özel nitelikli kişisel veri olduğunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve KVKK,Gizlilik & Kullanım Sözleşmesi | Mesafeli Satış Sözleşmesi | Onam Belgesi kapsamında belirtilen şart ve ilkeler dâhilinde işleneceğini anladığınızı ve kabul ettiğinizi belirten açık rızanızı, onay kutucuğunu işaretleyerek beyan edebilirsiniz.