Teletıp Hangi Ülkelerde Trend!


Uzaktan sağlık hizmeti, dünya genelinde giderek daha popüler hale gelen bir trend haline gelmektedir. Ancak bazı ülkeler, uzaktan sağlık hizmetlerini diğerlerinden daha fazla benimsemişlerdir. Bu ülkeler arasında:

  1. Amerika Birleşik Devletleri: Amerika Birleşik Devletleri, uzaktan sağlık hizmetlerinde lider konumdadır. Özellikle pandemi sürecinde telemedicine (tele-tıp) uygulamalarına yönelik düzenlemelerin yapılmasıyla birlikte, uzaktan sağlık hizmetlerinin kullanımı hızla artmıştır.

  2. İngiltere: İngiltere'de de uzaktan sağlık hizmetleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle pandemi nedeniyle, sağlık hizmetlerindeki yoğunluğun azaltılması için telemedicine uygulamalarına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

  3. Kanada: Kanada'da da uzaktan sağlık hizmetleri, özellikle kırsal bölgelerdeki hastaların erişim sorunlarını çözmek amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.

  4. Avustralya: Avustralya, dünya genelinde uzaktan sağlık hizmetleri konusunda öncü ülkelerden biridir. Özellikle geniş coğrafi alanları olan ülke içindeki uzak bölgelerde yaşayan insanların sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak için telemedicine uygulamaları yaygın olarak kullanılmaktadır.

  5. İsrail: İsrail, sağlık teknolojileri alanında dünya genelinde önde gelen ülkelerden biridir ve uzaktan sağlık hizmetleri de bu teknolojiler arasında yer almaktadır. İsrail'de telemedicine uygulamaları, özellikle kronik hastalıkları olan hastaların takibi ve tedavisi için sıklıkla kullanılmaktadır.