Onlinedoktor.com.tr
ONLINE DOKTOR VE E-KONSÜLTASYON HİZMETİNİN KAPSAMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİOnlinedoktor.com.tr'ye ait web sitesi ve telefon uygulamaları (“Online Platform”) üzerinden sunulan ONLİNE DOKTOR VE E-KONSÜLTASYON HİZMETİ’nin (“Hizmet”) kapsamı konusunda tarafıma yazılı bilgilendirme yapılmıştır.


1- Hizmet kapsamında, Online Platform üzerinden Özel ve Kamu Hastanelerine bağlı belgeli hekimleri tarafından danışma ve konsültasyon imkanı sunulacağı;

2- Hizmet’in hasta ve hekimin bir arada bulunmasını gerektiren durumlarda muayenenin muadili olmadığı;

3- Her türlü tıbbi tanı ve tedavi ihtiyaçlarım için özgür irademle seçeceğim hekimime başvuru yapmam ve fiziken muayene olmam gerektiği,

4- Sağlığımı ilgilendiren ve aciliyeti olan konularda, vakit kaybetmeden en yakın acil servise müracaat etmem gerektiği,

5- Aksi halde gerçekleşebilecek olumsuz sonuçlardan Onlinedoktor.com.tr’nin ve doktorlarını hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağı,

6- Konularında yazılı olarak aydınlatıldım.

Konu hakkında sorum olması halinde ulaşabileceğim iletişim numaraları tarafımla paylaşıldı.

Gelinen aşamada;

9- Tarafıma yapılan tüm yazılı bilgilendirmeleri okuduğumu, anladığımı ve bu haliyle kabul ettiğimi; ONLINE DOKTOR VE E-KONSÜLTASYON HİZMETİ’nden bu bilgilendirmeler doğrultusunda yararlanacağımı kabul ve beyan ediyorum.

10- (İşbu Belge Onlinedoktor.com.tr ile ALICI arasındaki MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞME’sinin tamamlayıcı bir parçası olarak ALICI’ya imzalatılmıştır.)

11- Onlinedoktor.com.tr mevcut olan Gizlilik & Kullanım Sözleşmesi | Mesafeli Satış Sözleşmesi | Onam Belgesi sözleşme metinlerini okuduğumu ve anladığımı, üyelik bedeli öderken bunları kabul ettiğimi beyan ederim

(ALICI) (HEKİM)