Onlinedoktor.com.tr
ONLINE DOKTOR VE E-KONSÜLTASYON
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİMADDE 1: TARAFLAR ve KONU


İşbu sözleşmenin tarafları aşağıdaki gibidir: 


SATICI (“Onlinedoktor.com.tr”)
  Ticari Unvanı : Erkut SAHIN Digital Project Consultan
Adresi : YENİBOSNA MERKEZ MAH. 29 EKİM CAD. VİZYONPARK D BLOK OFİS-B2 NO: 9 İÇ KAPI NO: 101 BAHÇELİEVLER/ İSTANBUL
Telefon :
E-mail : iletisim@onlinedoktor.com.tr

ALICI (“ALICI”)
Adı Soyadı :
Adresi :
Telefon :
E-mail :

2. İşbu sözleşme, ALICI'nın Onlinedoktor.com.tr ’ne ait web sitesi ve telefon uygulamaları (“Online Platform”) üzerinden sağlık hizmeti paketi (“Hizmet Paketi”) satın almasında Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. 
3. HİZMET PAKETLERİ, HASTA VE HEKİMİN BİR ARADA BULUNMASI GEREKEN DURUMLARDA MUAYENENİN BİR MUADİLİ DEĞİLDİR. 
4. TIBBİ TANI VE TEDAVİ İÇİN HEKİME BAŞVURULMASI VE ACİL DURUMDA VAKİT KAYBETMEDEN EN YAKIN ACİL SERVİSE MÜRACAAT EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. 
5. ALICI bu konuda gerek işbu Sözleşme’de, gerekse sözleşmenin eki niteliğinde olan “Onlinedoktor.com.tr ONLINE DOKTOR VE E-KONSÜLTASYON HİZMETİNİN KAPSAMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ” ile bilgilendirilmiş ve rızası alınmıştır. 

MADDE 2: SÖZLEŞME KONUSUNUN TEMEL NİTELİKLERİ ve BEDELİ 

1. Hizmet Paketi kapsamında Onlinedoktor.com.tr ALICI’ya Online Platform üzerinden tıp doktorlarına danışma ve konsültasyon imkanı sunacaktır.
2. Sözleşmede belirtilen tıp doktorları Özel ve Kamu hastanelerinde çalışan (“Belgeli”)’de sağlık hizmeti sunmakta olan tıp doktorlarıdır. 
3. Onlinedoktor.com.tr, ALICI’nın Online Platform üzerinden onaylayarak satın aldığı Hizmet Paketi’ni en geç 24 saat içinde işleme alarak ilgili tıp doktoruna iletir. 
4. Hizmet, mümkün olan en kısa sürede ve en geç (7) iş günü içinde Alıcı’ya sunulur. 
5. Onlinedoktor.com.tr, ’nden kaynaklanmayan sebeplerle gecikmelerin yaşanması halinde Onlinedoktor.com.tr, durumu derhal ALICI’ya bildirir. 
6. ALICI’nın satın aldığı Hizmet Paketi’nin peşin veya vadeli fiyatı sipariş formunda yer alır, ALICI tarafından onaylanır ve sipariş sonunda ALICI’nın e-posta adresine e-fatura olarak gönderilir. Yapılan indirimler ve promosyonlar satış fiyatına yansıtılır.
7. Hizmet Paketi’nin ALICI’ya fiziki teslimat gerektirmesi halinde, teslimat masrafları aksi Onlinedoktor.com.tr,tarafından beyan edilmediği müddetçe ALICI’ya aittir. Bu durumda Onlinedoktor.com.tr, Hizmet Paketi’ni sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Onlinedoktor.com.tr, bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Hizmet Paketi’nin aracı posta veya kargo şirketine teslim edilmesi ile hasardan sorumluluk ALICI’ya geçer.
8. Herhangi bir nedenle Hizmet Paketi bedeli ALICI tarafından ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Onlinedoktor.com.tr, Hizmet Paketi’nin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
9. İşbu Sözleşme ALICI tarafından Online Platform üzerinden onaylanmakla yürürlüğe girer ve ALICI’nın Onlinedoktor.com.tr, ’nden satın almış olduğu Hizmet Paketi’nin ALICI’ya online ve/veya fiziksel ortamda sunulması ile ifa edilmiş olur. 
10. Hizmet Paketi, ALICI’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir.

MADDE 3: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

1. ALICI, Hizmet Paketi’nin nitelikleri, fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin olarak Onlinedoktor.com.tr, tarafından kendisine Online Platform üzerinden sunulan bilgileri okuduğunu, anladığını, eksiksiz olarak bilgilendiğini ve elektronik ortamda teyit ettiğini beyan eder. 
2. ALICI, seçmiş olduğu Hizmet Paketi’nin gereklerinin ifa edilebilmesi için 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca özel nitelikli kişisel veri sayılan sağlık verilerinin tıbbi konsültasyon amacı ile sınırlı olmak kaydıyla işlenmesine açık olarak rıza göstermektedir.  
3. ALICI, talep ve şikâyetlerini Onlinedoktor.com.tr, ‘nin yukarıda yer alan iletişim kanallarına ulaştırabilir. Onlinedoktor.com.tr, talep ve şikâyetleri değerlendirerek ALICI’ya en kısa zamanda geri dönüş yapar. 
4. ALICI, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylamakla, Onlinedoktor.com.tr,tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

MADDE 4: İFADA SIRA, TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

1. ALICI’nın ödemeyi gerçekleştirmesini takiben Onlinedoktor.com.tr, sözleşmede belirtilen hizmeti sunar. 
2. ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. 
3. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir. 
4. ALICI borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, borcun gecikmeli ifasından dolayı Onlinedoktor.com.tr,‘nin oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 5: BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

1. İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında e-posta aracılığıyla yapılır. 
2. İşbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Onlinedoktor.com.tr,‘nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgiler ve bilgisayar kayıtları, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil eder. Bu madde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğindedir.  
5(beş) maddeden ve 1(bir) ekten  ibaret işbu Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda okunup onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.